این ماژول مختصری از ماژول مدیریت ، که امکانی جهت نگهداری ویژگی های تولیدی به کاررفته در کالاها می باشد.

با بهره‌گیری از این ماژول می‌توان انواع اطلاعات متفاوت مربوط به شیفت تولیدی، دستگاه‌های تولیدی، مواد اولیه‌ی استفاده شده در کالا، زمان تولید و هر اطلاعات دیگر از هر نوع را می‌توان ثبت کرد و به کالای تولید شده اختصاص داد .

کدبچ تولید شده به همراه همه‌یویژگی‌های مربوط به آن را می‌توان به عنوان عامل کنترل موجودی در کالای تولید شده استفاده و روی بارکد محصولات چاپ کرد. ماژول مدیریت بچ مانع از حجیم شدن کدهای بارکد می شود و در صنایع نساجی کاربرد زیادی دارد.