راهکار انبار مکانیزه

با افزایش حجم ورود و خروج کالا از انبارها، روش‌های سنتی مانند ثبت دستی ورود و خروج کالا ، دیگر پاسخ‌گوی نیاز کسب‌وکارها نیست، شرکت‌ها برای افزایش سرعت و دقت در ورود و خروج کالا نیازمند راهکارهای حرفه‌ای و به‌روز هستند؛ در روش‌های غیرسیستمی افزون‌بر اشتباه در ورود اطلاعات به نرم‌افزار، سرعت انجام کار با سرعت نقل و انتقال کالا هم‌خوانی ندارد. حل این مسئله، نیازمند مکانیزه کردن فرآیند ورود اطلاعات است که رایج‌ترین فناوری‌های مورد استفاده برای این منظور، فناوری انبار مکانیزه است.اطلاعات بیشتر

مدیریت تردد

گردش درخواست‌های مرخصی، ماموریت و انواع مجوزها، مشاهده‌ی تردد، کاردکس مرخصی، محاسبه‌ی آنلاین کارکرد و یکپارچگی با سیستم جبران خدمات همکاران سیستم از ویژگی‌های سیستم مدیریت تردد است.
فرآیند گردش کار و موتور فرآیند کسب و کار


اطلاعات بیشتر

سامانه سفارش و تحویل غذا

در اختیار قراردادن منوی غذای متنوع برای کارکنان و امکان سفارش‌گیری از آ‌ن‌ها با هدف مدیریت دقیق رستوران و دریافت گزارش‌های متنوع، از ویژگی‌های سیستم سفارش و تحویل غذا است.ارزش افزوده سامانه ی سفارش غذا برای مشتریان

  • یکپارچگی سامانه سفارش و تحویل غذا بین شرکت‌های مجموعه
  • یکپارچگی سامانه سفارش و تحویل غذا با سیستم تردد و سیستمی شدن محاسبات مالی مرتبط
 

 

با استفاده ازامکان چند شعبه ای سامانه سفارش و تحویل غذا توانستیم رستوران های مختلف شرکت های زیر مجموعه را به صورت متمرکز مدیریت نماییم.

 

 

هلدینگ باختر

 
اطلاعات بیشتر