داستان موفقیت شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین


شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین

شرکت ارتباطات آوای سلام مهر نوین، در سال ۱۳۸۵ در قالب یک مرکز امدادرسان (Help Desk) و با سه گروه امداد مشتریان و کارت، امداد پذیرندگان و امداد شعب تاسیس شد تا از راه ارتباط دائم با مشتریان و گرد‌آوری، ثبت و تحلیل پرسش‌ها، انتقادها و پیشنهادهای آنان، دیدگاهی واقعی از رفتارها و نیازهای مشتری را برای بانک اقتصاد نوین ترسیم کند و امکان تغییر رویه‌ی این سازمان از محصول‌مداری به سمت مشتری‌محوری را فراهم سازد.

نیاز کسب ‌وکار

ارتباطات آوای سلام مهر نوین، فرآیندهای محاسبات تردد و کارکرد کارکنان را به‌‌شکل دستی انجام می‌داد، هم‌چنین با توجه به خدمات در هفت روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز، نیازمند تعریف ساختار شیفت درست برای کارکنان بود؛ به این منظور، شرکت در ابتدای هر سال جدول شیوه‌ی تردد کارکنان را تهیه می‌کرد، اما اجرایی شدن درست آن و در انتها محاسبه‌ی کارکرد این گروه از کارکنان برای مسوول کارگزینی بسیار دشوار و زمان‌بر بود. افزون‌بر این، شرکت به راهکاری نیاز داشت که این حجم از اطلاعات تردد را به‌شکل کامل و بدون از دست رفتن، ثبت و ضبط کند.

اهداف پیاده‌سازی

  • حذف کاغذ از چرخه‌ی ثبت تردد کارکنان
  • پیاده‌سازی شیفت‌‌های پیچیده مطابق با تعاریف شرکت
  • محاسبه‌ی سیستمی کارکرد کارکنان
  • یکپارچه‌سازی محاسبات تردد با ماژول جبران خدمات
  • سیستمی کردن محاسبات مرتبط با شیفت کاری
  • سیستمی کردن ثبت درخواست های مرخصی و ماموریت پرسنل

نتایج به‌کارگیری راهکار

با پیاده‌سازی راهکار مدیریت تردد، تمام فرآیندهای مرتبط با ثبت تردد کارکنان با دقت و به‌شکل سیستمی انجام می‌شود، اطلاعات تردد، به‌شکل سیستمی برای محاسبات کارکرد در ماژول جبران خدمات فرستاده می‌شود و به فرآیند این محاسبات سرعت می‌بخشد. اِعمال سیستمی عوامل بازدارنده در بازه‌های زمانی متنوع، مانند محاسبه‌ی تاخیر مجاز و اجازه‌ی استفاده از آن تا سقف مشخص برای هر پرسنل فراهم شده است. هم‌چنین با تعریف شیفت با ساختاری ۹۸روزه، حضور کارکنان، اضافه کار عادی و اضافه کار تعطیل با توجه به شیفت به‌‌شکل اتوماتیک و به‌درستی و به آسانی محاسبه می‌شود.