ستاد داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران


ستاد داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

ستاد داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385 تاسیس گردیده است. این ستاد با 21 داروخانه مجهز و تخصصی، از منظر تامین و توزیع دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین تامین الزامات بخش ها و اتاق های عمل بیمارستانهای کشور، نقش بسزایی را در صنعت پزشکی کشور ایفا می کند.

نیاز کسب‌وکار

ستاد داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سیستم ترددی استفاده می‌کرد که پاسخ‌گوی نیاز مجموعه نبود و بسیاری از فرآیندها به‌شکل دستی و یا در فایل اکسل انجام می گردید؛ با توجه به عدم دقت کافی سیستم قدیم، مشتری از صحت گزارشات مطمئن نبوده و تمامی گزارشات نیازمند بررسی مجدد بود.  همچنین سیستم های تردد و حقوق مجموعه فاقد یکپارچگی بودند.

شرکت به‌دنبال راهکاری برای مدیریت تردد سازمان بود که افزون‌بر یکپارچگی، کارهای دستی را حذف کند و کارکنان بتوانند در پرتال خود به فیش حقوقی، اطلاعات مرخصی، ماموریت و سایر موارد دسترسی داشته باشند.

اهداف پیاده‌سازی

  • مکانیزه‌سازی کامل فرآیند مدیریت تردد از ثبت تردد تا محاسبه‌ی کارکرد
  • یکپارچگی با سیستم‌های کارگزینی و جبران خدمات
  • دسترسی کارکنان به جهت ثبت درخواست مرخصی، مجوز های اضافه کاری،‌کاردکس مرخصی، فیش حقوقی و ….
  • دسترسی مدیران به گزارش تردد و کارکرد پرسنل زیر مجموعه
  • افزایش دقت در محاسبات کارکرد
  • گزارش‌گیری درلحظه از محاسبات کارکرد، وضعیت ترددها،‌ مرخصی‌ها

نتایج به‌کارگیری راهکار مدیریت تردد راهکاران

اکنون با به‌کارگیری راهکار مدیریت تردد راهکاران ستاد داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تمام فرآیندهای مرتبط با مدیریت تردد کارکنان با دقت و به‌شکل سیستمی انجام می‌شود:

  • دقت کافی به فرآیند محاسبات؛ اطلاعات تردد کارکنان، به‌شکل سیستمی و با دقت کامل محاسبه شده و نتایج دراختیار سیستم جبران خدمات قرار می گیرد.
  • گزارش‌گیری لحظه ای از محاسبات کارکرد ؛ هر یک از کارکنان با ورود به سیستم خدمات الکترونیک، می‌تواند درخواست مرخصی و مجوز اضافه‌کاری خود را ثبت کند و کاردکس مرخصی و فیش حقوقی خود را ببیند.
  • دسترسی مدیران به اطلاعات تردد و کارکرد پرسنل زیر مجموعه ؛ هر یک از مدیران به راحتی از طریق سیستم خدمات الکترونیک در لحظه به اطلاعات تردد و کارکرد پرسنل زیر نظر خود اعم از اضافه کار، تاخیر و غیبت دسترسی دارند.

 

از زبان مشتری

آقای حامد فرید نصر ؛ مدیر منابع انسانی

جذابیت سیستم راهکاران در ارائه راهکار دقیق و یکپارچه می باشد که باعث دقت در محاسبات و داده های تمامی ماژول ها می گردد.