داستان موفقیت شرکت پتروشیمی مهاباد


درباره‌ی شرکت پتروشیمی مهاباد

شرکت پتروشیمی مهاباد جزو شرکت‌های پتروشیمی باختر است که در سال ۱۳۸۴ در مهاباد تاسیس شده است و با تولید اتیلن و پلی‌اتیلن، جزو پیش‌گامان صنعت پتروشیمی است. این شرکت ۴۰۰ پرسنل در سایت مهاباد و ۲۰ پرسنل در دفتر مرکزی دارد.

نیاز کسب‌وکار

با توجه به پراکندگی جغرافیایی پتروشیمی مهاباد و با توجه به چند شعبه‌ای بودن اطلاعات سرمایه انسانی هلدینگ پتروشیمی باختر، شرکت به راهکاری نیاز داشت تا بتواند نظارت دقیق و در لحظه‌ای بر وضعیت تردد و کارکرد کارکنان شعبه خود در اختیار داشته باشد و انجام محاسبات کارکرد را به‌شکل آنلاین انجام دهد. هم‌چنین با توجه به ماهیت کار بی‌وقفه در پتروشیمی‌ها، شرکت به راهکاری سیستمی برای شیفت‎‌بندی و اعمال درست آن نیاز داشت. در کنار آن، تعریف عوامل کنترلی از قبیل تعداد تاخیرهای مجاز و مجوزهای کنترل اضافه کار و اعمال آن به‌شکل سیستمی از دیگر نیازهای این شرکت بود.

اهداف پیاده‌سازی

  • مشاهده‌ی آنلاین ترددها
  • انجام محاسبات کارکرد کارکنان به‌شکل آنلاین
  • یکپارچه‌سازی محاسبات تردد با ماژول جبران خدمات
  • پیاده‌سازی شیفت‌های متنوع و چرخشی
  • اِعمال سیستمی عوامل بازدارنده در بازه‌های زمانی متنوع
  • افزایش امنیت اطلاعات ثبت شده

نتایج به‌کارگیری راهکار

راهکار مدیریت تردد راهکاران کمک کرد تا محاسبات کارکرد به‌شکل آنلاین و در لحظه در اختیار پتروشیمی مهاباد قرار گیرد و یکپارچگی اطلاعات تردد با سیستم کارگزینی و جبران خدمات فراهم شود. هم‌چنین شیفت‌های متنوع و چرخشی در کنار عوامل بازدارنده (مانند محاسبه‌ی تاخیر مجاز و اجازه‌ی استفاده از این تاخیر تا سقف مشخصی برای پرسنل)، به‌منظور کنترل وضعیت تردد کارکنان، مطابق تعاریف و سیاست‌های شرکت در سیستم پیاده‌سازی شد.
امنیت فنی و زیرساختی این راهکار، کمک کرد تا اطمینان از امنیت ثبت و نگهداشت اطلاعات فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که ترددها به‌شکل کامل و بدون از دست رفتن، در سیستم قرار می‌گیرد و امکان حذف ترددهای ثبت شده توسط دستگاه‌ها وجود ندارد.