کارت‌ خوان برد متوسط

کارتخوان

کارتخوان برد متوسط LR125

ویژگی‌ها

برد متوسط (حداکثر 50 سانتیمتر) برای استفاده در پارکینگ و محیط های باز به همراه ICON100