دستگاه منبع تغذیه

ویژگی‌ها

باکس منبع تغذیه دارای ups شامل منبع تغذیه و باتری