کاربرد اینترنت اشیاء (IOT ) برای CRM

IOT تأثیر عمیقی بر CRM دارد. زیرا داده‌های بسیار زیاد IoT حاوی اطلاعات مربوط به مشتری و ورودی‌های متنی هستند که می توانند قابلیت‌های سیستم‌های CRM را به شدت افزایش دهند. این آینده در نرم‌ افزار CRM با محاسبات شناختی، تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (Big data)، دانش عمیق در هر صنعت و فرایندهای کسب‌وکارها محقق خواهد شد.